Disclaimer

Kitty Village

Kitty Village VOF (Kamer van Koophandel: 73840831), hierna te noemen Kitty Village, verleent je toegang tot www.puppyvillage.nl (“de Kitty Village website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Kitty Village behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan haar gebruikers. 

Beperkte aansprakelijkheid

Kitty Village spant zich in om de inhoud van de Kitty Village website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Kitty Village website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kitty Village.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Kitty Village website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kitty Village. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Kitty Village website. Kitty Village oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Kitty Village website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kitty Village nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kitty Village en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kitty Village, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.